Thứ hai, 11/11/2013, 15:46 (GMT+7)

Lối suy nghĩ của con gái

"Đến chết" cũng không hiểu nổi ý chứ!

Littlebird
Ảnh: Mun