Lớp học miễn phí của các thủ khoa trường Kiến trúc Hà Nội

Giúp cho các sĩ tử tránh bỡ ngỡ trong những ngày ôn thi, các thủ khoa trường ĐH kiến trúc Hà Nội đã mở 1 lớp dạy vẽ miễn phí, để giúp các bạn trong kì thi sắp tới.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác