Mark Zuckerberg dội nước đá, thách đố Bill Gates

Trào lưu dội nước đá lên đầu được nhiều người nổi tiếng hưởng ứng nhằm mục đích nâng cao nhận thức về căn bệnh ALS.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác