Min St.319 vừa hát Y.Ê.U vừa nhét cam đầy miệng

Thay vì vừa hát vừa ăn kẹo như cô gái ở The Voice, Min nhà ta quyết định thay kẹo bằng mấy múi cam to cực khó nhằn.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác