Minh Như khoe giọng cao vút trong lễ tốt nghiệp trung học ở Mỹ

Trong bộ đồ tú tài của trường Todd Beamer (thành phố Federal Way, bang Washington), thí sinh American Idol thể hiện 'This is Me' nhận nhiều tiếng reo hò.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác