Mối tình đầu thường ngắn, nụ hôn đầu thường nhạt, cớ sao lại khó quên?

Dù mối tình đầu đã kết thúc từ đời nào rồi, những cảm xúc về nó vẫn như 'dằm trong tim'.

Linh Trang - Anh Phú

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác