Momo biên đạo phần nhảy solo 'không ai có thể bắt chước' trong MV 'Likey'

Momo lần đầu thử sức với việc biên đạo, Jeong Yeon nói rằng các động tác phức tạp, không ai trong nhóm theo kịp.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác