Mức độ lây nhiễm của Covid-19 theo tháng

Chỉ trong vòng 3 tháng kể từ khi bùng phát tại Trung Quốc, hơn 200 quốc gia, vùng lãnh thổ xác nhận các trường hợp lây nhiễm.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác