MV Giữ lấy niềm tin - Lưu Hương Giang, Hồ Hoài Anh

MV do vợ chồng Lưu Hương Giang và 15 thí sinh của họ trong vòng Đối đầu thực hiện.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác