Thứ năm, 1/8/2013, 19:00 (GMT+7)

Này Rô kia, Si nhịn từ hôm qua rồi đấy nhé

Đừng có lôi mấy cái trò tiểu xảo ra lừa bịp thiên hạ nhé.

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Trollbongda

Ảnh: Trollbongda