Nếu được bố mẹ 'mua' điểm thi THPT, lặng lẽ nhận hay trả lại?

Nhiều bạn kiên quyết không nhận điểm gian lận nhưng cũng có bạn tặc lưỡi chấp nhận nếu số điểm nâng lên không đáng kể.

Tùng Đinh - Thúy Quỳnh

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác