Thứ tư, 14/8/2013, 09:59 (GMT+7)

Nếu một ngày Si và Rô kết tóc se duyên

Thì các HLV, sao bóng đá sẽ chúc phúc ra sao?

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Trollbongda