New Zealand rợp trời pháo hoa đón năm mới 2020

Hàng nghìn người tập trung tại Tháp Sky cao 328 mét ở Auckland để thưởng thức màn pháo hoa đón năm mới sớm. 

Video: Reuters

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác