Ngâm ngón tay dưới nước 10 ngày

Anh Tim Yarrow lập kỷ lục kỳ lạ với việc ngâm mình dưới nước quá lâu.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác