iOne

© Copyright 2010 iOne.vnexpress.net, All rights reserved

® VnExpress giữ bản quyền nội dung trên website này.

nghề kiếm bộn tiền

  • Tôi từng hèn nhát vứt bỏ ước mơ
    Tôi không thông minh, nhưng tôi sẽ chăm chỉ để bù lại. Ai thông minh hơn tôi gấp đôi, tôi sẽ chăm chỉ hơn người đó gấp đôi. Ai thông minh hơn tôi gấp ba, tôi sẽ chăm chỉ hơn người đó gấp ba…
 
 
goto top