Nghi phạm phóng hỏa xưởng phim Nhật chuyển viện bằng trực thăng

Shinji Aoba bị bỏng nặng, được chuyển đến bệnh viện ở Osaka bằng trực thăng vào tối 20/7 để được điều trị y tế tốt hơn. 

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác