Thứ sáu, 23/8/2013, 14:41 (GMT+7)

Ngoại hạng Anh hay Ngoại hạng Em?

Thế này thì em biết phải làm sao, trật tự đảo lộn chẳng biết đường nào mà lần.

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Phan Cường

Ảnh: Trollbongda

Ảnh: Chituong113

Ảnh: Chituong113