Người Ấn uống nước tiểu bò vì nghĩ sẽ ngừa được nCoV

Nhóm tín đồ Hindu giáo tổ chức 'bữa tiệc uống nước tiểu bò' vì tin rằng có thể ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh và 'bảo vệ tâm hồn'. 

Nguồn: SCMP

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác