Người Hàn Quốc đọc tên tiếng Việt như thế nào?

Một thí nghiệm nho nhỏ xem cách các bạn Hàn Quốc sẽ đọc tên tiếng Việt như thế nào. Có những bạn đọc khá chuẩn, nhưng cũng có những người cảm thấy rất khó phát âm, nghe tưởng là tiếng Đức.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác