Quay lại iOne |

Hân hạnh đồng hànhHân hạnh đồng hành

Gửi bài

Hoàn thành thông tin

01. Thông tin cá nhân

Họ và tên*

Số điện thoại*

Địa chỉ*

Email*

Nhập số CMTND, CCCD của bạn hoặc phụ huynh*

02. Upload bài viết & audio

Tiêu đề bài dự thi*

Lời giới thiệu bản thân hoặc bài dự thi*

0/1500

Link bài dự thi dạng text

Lưu ý: Sử dụng file doc, docx. Khuyến khích đăng tải và dẫn link Google drive.

Link bài dự thi audio

Lưu ý: Sử dụng các định dạng MP3, WMA, WAV, FLAC, AIFF. Khuyến khích đăng tải và dẫn link Google drive.

Đơn vị thực hiện