Người trẻ hào hứng trước khả năng có thêm 3 ngày nghỉ

Phần lớn những người được phỏng vấn dưới đây ủng hộ đề xuất thêm 3 ngày nghỉ và muốn nghỉ vào dịp Tết Dương lịch.

Huyền Vũ

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác