Thứ sáu, 1/11/2013, 13:00 (GMT+7)

Nhà có đứa em gái khó đỡ

Nhưng có những lúc vẫn dễ thương...

Littlebird
Ảnh: Mun