Quay lại iOne

Học viện Báo chí và Tuyên truyền - Hà Nội

Nhóm Văn Nghệ - Đội Máu Báo Chí | Ice Cream

Nhóm Văn Nghệ - Đội Máu Báo Chí | Ice Cream

Khởi điểm là 1 trong 5 nhóm của CLB Thanh niên vận động hiến máu của HVBC&TT, dù Nhóm Văn Nghệ mới thành lập được hai năm nhưng lại có những bước đi đột phá, khẳng định khả năng nghệ thuật của một CLB tình nguyện.
Ban Văn Nghệ - Đội Máu Báo Chí | Ice Cream
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành