Thứ tư, 26/2/2020, 16:43 (GMT+7)

Những con người hay 'quạu'

Trong một nhóm chơi thân sẽ có một đứa hiền lành, và kiểu gì cũng có một đứa hay 'quạu'.

Jamais Vu (Tổng hợp)