Những cú 'vồ ếch' của các hoa hậu trên sân khấu

Trượt ngã, bước hụt, trẹo chân, vướng váy... đều là những lý do mà các hoa hậu ngã liểng xiểng trên sân khấu.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác