Những khoảnh khắc Irene trở thành ''mẹ'' của Red Velvet

Cô nàng trưởng nhóm luôn là người quan tâm, chăm sóc những thành viên khác trong Red Velvet.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác