Những nỗi niềm khi chị em gái sống chung một mái nhà

'Hai người phụ nữ và một con vịt sẽ trở thành một cái chợ'. Vậy nếu hai chị em gái sống chung một nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Alexandra V (dịch)

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác