Những sai lầm khiến việc đeo khẩu trang trở nên vô ích

Những giọt nước chứa virus tụ tập rất nhiều bên ngoài khẩu trang y tế, nên nếu dùng tay tháo khẩu trang không đúng cách, virus sẽ bám đầy tay bạn.

Video: The Guardian

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác