Những thành viên nói tiếng Anh giỏi nhất nhóm Kpop

RM, Jennie, Somi... có trình ngoại ngữ tốt, phát âm chuẩn và là đại diện phát ngôn tiếng Anh của nhóm.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác