Nơi U23 Việt Nam đang ở: Trứng, mỳ tôm đóng băng chỉ sau 1 phút ngoài trời

Video thử nghiệm sức mạnh giá rét được thực hiện tại Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, khi nhiệt độ xuống -47 độ C.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác