Quay lại iOne

Đại học Cảnh sát nhân dân - TP. Hồ Chí Minh

Notime Crew | Mashup Natural & Bad Boy

Notime Crew | Mashup Natural & Bad Boy

Nghiêm! Chào! Chúng mình là Notime Crew đến từ Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Ngoài thời gian học tập, rèn luyện thì sinh viên cảnh sát cũng rất đam mê nhảy. Hãy ủng hộ để nhóm có cơ hội mang đến một màu sắc mới nhé!
Notime Crew | Mashup Natural & Bad Boy
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành