Quay lại iOne

Trường THPT Nguyễn Thái Học - Gia Lai

NTH CREW | Hey Mama & Mad Love

NTH CREW | Hey Mama & Mad Love

Chúng mình đến từ một nơi mà điều kiện tập cũng như việc đi lại bị hạn chế. Mặc dù độ chuyên nghiệp không cao nhưng chúng mình vẫn luôn cố gắng hết mình để chứng tỏ bản thân. Chúng mình luôn nỗ lực để đạt được ước mơ.
NTH CREW | Hey Mama & Mad Love
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành