Nữ beauty blogger có tài hóa trang giống bản gốc 100%

He Yuhong (27 tuổi), ở Trung Quốc, có khả năng 'họa mặt' tài tình biến hóa thành nhiều nhân vật nổi tiếng.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác