Only C: 'Phí Phương Anh, Chi Pu đang thành công khi đi hát'

Only C nói Phí Phương Anh hay Chi Pu đều có khán giả riêng; nếu thấy chướng tai gai mắt, dư luận hoàn toàn có quyền lên án.

Thiên Anh - Trần Nhật

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác