Quay lại iOne

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương - Phú Thọ

PARTIME SHINE | Don’t Catch

PARTIME SHINE | Don’t Catch

PARTIME SHINE gồm các thành viên yêu thích nhảy, là các học sinh người dân tộc thiểu số đang theo học tại trường Dự bị Đại học Dân tộc TƯ. Tham gia cuộc thi DFY nhóm mong muốn được làm quen và giao lưu với các nhóm nhảy toàn quốc.
PARTIME SHINE | Don’t Catch
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành