Party In The U.S.A - Miley Cyrus

Đây chính là ca khúc thành công nhất sự nghiệp của Miley nếu xét về mặt thương mại khi leo lên tận vị trí Á quân trong bảng Billboard Hot 100 và đã bán được tới hơn 6 triệu bản.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác