Quay lại iOne

Trường THPT NamSài Gòn - TP. Hồ Chí Minh

PERCÉE DANCE CLUB | Mashup Beyoncé Remix

PERCÉE DANCE CLUB | Mashup Beyoncé Remix

Percée - trong từ điển tiếng Pháp có nghĩa là đột phá. Cũng như cái tên cái tên của câu lạc bộ, chúng tớ mang trong mình tinh thần nhiệt huyệt, sôi nổi và luôn muốn ĐỘT PHÁ, muốn thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình.
PERCÉE DANCE CLUB | Mashup Beyoncé Remix
 
 

Đơn vị thực hiện

Tài trợ

Đồng hành