Phạm Nguyễn Linh Lan hát 'Rolling in the deep'

Phạm Nguyễn Linh Lan trình bày bài hát 'Rolling in the deep' trong vòng liveshow Giọng hát Việt nhí 2013.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác