Phần 1 Harry Potter được tóm gọn trong 1 phút phim hoạt hình

Toàn bộ diễn biến trong năm đầu tiên của Harry Potter tại trường Howard được kể trên phiên bản điện ảnh dài 160 phút. Nay bạn có thể nắm được chi tiết nội dung phần phim này chỉ với đoạn hoạt hình vẽ tay dài 1 phút.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác