Phần Tăng tốc chung kết Olympia 17

Phan Đăng Nhật Minh (Quảng Trị) và Hà Việt Hoàng (Hà Nội) đã có phần thi Tăng tốc thành công trong chung kết Olympia 17 sáng 27/8.   

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác