Phản ứng của các boy trước nhan sắc tân Hoa hậu Đại dương

Người cho rằng Lê Âu Ngân Anh chưa xứng đáng đăng quang vì thiếu tố chất, số khác ủng hộ vì 9x này khá xinh đẹp và ứng xử khá.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác