Phản ứng của người Hàn Quốc khi lần đầu thử cà phê Việt Nam

Một nhóm các anh chàng người Hàn Quốc đã mang cà phê của Việt Nam cho mọi người ở công viên thử và họ thấy: Ngọt, khá ngon và có thể bán rất tốt vào mùa hè...

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác