Phía Quang Hà khẳng định không thổi phồng thiệt hại liveshow

Quang Cường - quản lý của Quang Hà - tiết lộ anh mất 3 tỷ tiền túi và 5 tỷ tiền tài trợ đầu tư cho liveshow 'Không thể thay thế'.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác