Phong cách đội mũ đi cùng năm tháng suốt 100 qua

Qua video bạn sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt như: những năm 1920 con gái đội mũ rộng vành, con trai đội mũ cói, năm 1970 con gái đội mũ cao bồi còn con trai là mũ nồi...

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác