Quả lê đóng băng cứng như búa, có thể đóng đinh

Phóng viên CCTV làm thí nghiệm ở Nội Mông Cổ, dưới thời tiết - 39 độ C như: đổ nước sôi, dùng quả lê đóng đinh, hay thổi bong bóng...

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác