Quán quân The Voice rèn luyện tiếng Anh qua phim 'Friends'

Vũ Thảo My ghi chép nội dung các đoạn hội thoại của nhân vật trong phim, sau đó phân tích và vận dụng vào cuộc sống.

Thiên Anh - Huyền Vũ

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác