Quang Tuấn thâm đầu gối khi đóng cảnh nóng

Quang Tuấn kể anh phải vật lộn nhiều tháng trời khi đóng vai thầy Huỳnh trong dự án điện ảnh 'Thất sơn tâm linh'. 

Tân Huyền

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác