Thứ sáu, 19/7/2013, 09:56 (GMT+7)

Quy định 'hiểm' trong công ty

Tất cả nhân viên nữ đều phải mặc váy ngắn và nhân viên nam phải mặc...

Gửi truyện dịch/sáng tác của bạn cho iOne vào truyentranh.ione@gmail.com

Ong Vàng