Rắn cắn phập răng vào đầu đồng loại rồi kéo lê đi ăn thịt

Video được quay ở bang New South Wales, Australia, con rắn nhỏ bất động trong miệng con rắn lớn hơn và bị kéo lê vào bụi rậm. 

Video: @Bennysfarms

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác