Rò rỉ thông tin từ ứng dụng Wechat

Xuất hiện tại Việt Nam đầu 2012, Wechat của Tencent nổi lên là một trong những dịch vụ chat phổ biến và có sự ảnh hưởng lan rộng trong giới trẻ. Tuy nhiên, ứng dụng có thể gây nguy hiểm khi người dùng vô tư chia sẻ địa điểm hiện tại của mình với người lạ.

Related Videos

Most watched

Chủ đề khác